torsdag, oktober 05, 2006

Time to go cheap and wide

Läs The Fortune at the bottom of the pyramid av Coimbatore Krishna Rao Prahalad.
Detta är vad som är nödvändigt att anpassa produktionen av tjänster och produkter till, do or die.
Inom ca 20 år går Indien om Kina i befolkning, deras ekonomi växer snabbare än Kinas men ännu på en lägre nivå, Indien har världens lägsta mobiltelefonitaxor, satsar mest på Wimax för bredband i storstäderna, har högst utbildningsnivå av alla tillväxtländer, osv

1,25 miljarder indier har sällan fel.

Inga kommentarer: