tisdag, oktober 30, 2007

Traditionalisterna i nordöst


Nu är de igång, nu ska det fattiga region Skåne klämmas på pengar så att några kommuner som vill ha pågatåg ska få det, skattepengar schmattepengar, bara att leka med...

Gör en liten koll först innan ni ropar; som skrivet tidigare, det finns näppeligen plats i tågnätet men om vi bortser från uppenbara fakta, titta på statistiken då:

Kommuner med pågatåg idag: ca 665.000 invånare
Nio kommuner som vill ha : ca 215.000 invånare

Jämför man sedan sträckorna som ska trafikeras så är det bara något mer kilometer i de som har mot de som vill ha. Om nu Skånetrafiken redan har problem med ekonomin (förutom att de inte kan lägga prognoser, köpa hem tåg, städa dem och drifta stationer...) så kan man snabbt räkna ut att det blir kraftigt höjda biljettpriser som skulle få finansiera en utbyggnad av pågatågen (som ändå är direkt tekniskt omöjlig).

Så om inte de glada politikerna i de nio kommunernas gäng inte snabbt ser till att växa med så där 400.000 invånare på 2-3 år, då har vi inget trafikunderlag som det så fint heter.

Wake up and smell the future;

Josefin Brink och friskolorna

Som fd medlem i (s) så känner man igen tongångarna i gårdagens artikel i SvD, "Vi är för mesiga mot privatskolorna", här har vi återigen en grundsyn på friskolor som för kommunisterna betyder "privatskolor", antingen har de inte tillgång till google eller så har de struntat i internutbildningen så att de kan söka på sitt eget riksdagsintranät.

En gång till, privatskola - skola där elevavgifter tas ut, friskola - skola som tilldelas skolpeng av kommunen, dock nästan aldrig 100% som de kommunala skolorna, avdrag görs för allt möjligt.

Friskolor, även de religiösa, bygger på ett starkt engagemang från föräldrar som vill skapa alternativ till den kommunala verksamheten. Varför vill de då det? Är det för att bilda ett "vi mot dom" läger? Knappast. Vi tar ett favoritexempel för mig, Höörs skola och barnomsorg:

Om vi har en brist på ca 70 barnomsorgsplatser fyra år i rad, kommunen bortser från sin skyldighet att tillhandahålla plats inom 3 månader, vad gör man då? T ex bildar man ett kooperativt dagis med friluftsprofil. Något som kommunen uppenbarligen har svårt för att göra.

Om vi har en kommunal grundskola som fungerar som en inkörsport till icke godkänt i kärnämnen, bus, kriminalitet, mobbing och droger? Kanske startar man en friskola med Montessori, Waldorf eller en religiös.

De kommunala högstadieskolorna i Höör har nu åstadkommit ett frapperande resultat, 29% som gick ut nionde klass hade inte fullständiga betyg, 46% inom gruppen med utländsk bakgrund.
Undrar om de kommunala skolorna i Höör behöver a) ny ledning b) ny ledning c) ny ledning?

fredag, oktober 26, 2007

Stånga er inte blodiga

Höörs kommuns politiker stångas för att få ett tågstopp i Tjörnarp, det är lika meningslöst som att tro att Banverket faktiskt har kapacitet att släppa in fler tåg på södra stambanan. Och att viljan finns för microlokala investeringar, de har bra mycket värre problem att tänka på. Don't mention the Hallandsås tunnel...

Medan resten av världen utvecklat ett helt annat koncept för microresor, resor inom urbana områden med anslutning till transurbana transportmedel (tåg, regionbuss, flyg), nämligen lightrail:
ett utmärkt exempel är de trånga gatorna i Nottingham, där denna bild är tagen.
Enkelt att bygga ut då grundförutsättningen är att man sätter spåret på befintliga gator och vägar, kompletterar med lite nya underlag där det saknas för att bygga ihop det till ett kompletterande system till biltrafik.

Så den samarbetsgrupp som sju kommuner bildat för att få pågatågsstopp i Höör, Hässleholm m fl, tänk om och grunda ett lightrailkonsortium istället, låna ihop 3-400 miljoner och bygg en lightraillinje i varje kommun som ansluter till järnvägen så att man inom gångavstånd kan byta mellan tåg, bil, cykel, buss.

I Höör så skulle första linjen gå längs med väg 23 mellan Tjörnarp och Höör, ner till industriområde norr där det dras in nära järnvägen för att sedan snirkla sig in mot stora rondellen och där vända mot järnvägen igen, in under viadukten och sedan upp mot pågatåg och bussar.

Andra linjen knyter an till första vid rondellen men går längs väg 13 till Ludvigsborg. Därifrån kan Hörby kommun bygga en lightrailanslutning till Hörby. Båda kommunerna skulle kunna ha expansiva bostadsområden längs med linjen, tillväxt tillsammans med kommunikationsstråk, inte tvärs emot...

Dags att bli lite moderna med andra ord.

Microsoft+Facebook+Yahoo möter Google

Det väntade köpet av en andel i Facebook gjorde Microsoft något modernare, i ett slag. Tänk dig om du har världens största operativsystem vars kärna är från 1980-talet, den mest olönsamma spelkonsolen Xbox, den minst säljande mediaspelaren Zune, vedervärdiga program som Excel, en vd som liknar en skallig duracellkanin; sämsta sökmotorn på MSN, fulaste och tråkigaste webb eposten på Hotmail, då är det svårt att bli hipp.

Men Facebook fixade det åt dem, nu gäller det att hitta en sökmotorvän och Microsoft har ryktats vilja köpa in sig i Yahoo länge. Så det blir väl den trojkan mot Google som får slåss om världsherraväldet.

Vilken match det skulle bli;-

Ebay med Skype och Myspace kommer på en grovt slackande tredjeplats och får käka anabola för att ha en chans att ens bli ringdomare...

Höörs tyngsta industri tar steget in i motoråldern

Vem har sagt att det är omodernt i Höör?
Nu tar Husqvarna steget in i, nja kanske inte framtiden men iallafall, 1950-talet, lämnar handjagartillverkningen och flyttar tillverkningen av Klippo motorgräsklippare från Malmö till Höörsfabriken, äntligen lite avgasångor över nejden...
artikel
Nu när fabriken ligger mitt i tätorten på bästa affärsläge, kunde man inte göra ett markbyte med kommunen som har nyköpt mark i norr, så att industrin flyttar ut och nya bostäder, affärer och kontor flyttar in?

På lördag invigs Björkviksbadet i Höör

Äntligen,
det var på tiden,
tur för politikerna att det finns driftiga företagare, då framstår de inte så handlingsförlamade som de är...
Höör får sin simhall med "upplevelsebad", ren nysvenska-är inte allt man gör en upplevelse?, men alla andra heter ju äventyrsbad och så där mycket äventyr kanske det inte är, mer typ, friskvård.
Men det låter inte så fräckt...
Simhallens hemsida

Nu när badet är klart väntar vi bara på en squash-hall...

Höörs politiker i klistret, igen

Ett pikant käbbel har utspelat sig mellan kommunalrådet Pehr-Ove Pehrson (m) och Barn-och utbildningsnämndens ordförande Brita Edholm (fp) där den förstnämnda påstår att den sistnämnda inte kan styra sin ekonomi och den sistnämnda menar att herr kommunalråd inte hade "en bra dag" när han yttrade det, men fakta är väl rätt tydliga, BUN har inte lyckats gå ihop med sin budget mer än högst ett år de senaste tio, de senaste fyra (4) åren har man inte haft barnomsorgsplatser till nästkommande år, detta upptäcks alltid i september och siffran är alltid ca 70 platser.
Om man nu har sådana problem att analysera ekonomi och platsbehov så föreslår jag att man helt enkelt ökar prognosen med, typ, 70 platser, och typ ökar kraven på skolorna att skära 4-5% på en treårsperiod så att det typ, inte blir för tungt.
Men vänta, skulle inte Pehr-Ove sänka skatten med 25 öre? Jovisst, det kostar 30 miljoner, två gånger mer än det tillskott BUN fick för nästa år...

Den verbala fighten fortsätter i Höör, världens minsta ankdamm...

(Slå ihop Höör, Hörby och Eslövs kommuner, det är på tiden)


Sälj skinnet innan du sätter spaden i jorden

Optimum. Det optimala av situationen vid ett givet ögonblick. Jag förstår valet av namn på det bolaget. Som tidigare sagts, Optimum Äldreboende AB finns inte men väl ett Optimum Seniorboende AB, org nr 556673-6285.

Tittar man lite närmreså skapades det bolaget delvis ur en granplantering som en av grundarna ägde och som byttes mot ett nerlagt ålderdomshem i Dalby, Hällbodal.
http://sydsvenskan.se/lund/article221919.ece

Så Optimum har minst två projekt igång med seniorboende, 68+30 lägenheter, i Höör är snittytan angiven till 80 kvm, ytpris för produktion ligger på ca 20.000/kvm så; 98x80x20000=157 msek.
Plus overheadkostnader och renovering av sparade byggnader, ca 180 msek är behovet.
Ett nystartat bolag utan några nämnvärda tillgångar kan knappast låna ihop det, så strategin är given, anställ en säljare med husbyggnadsbakgrund och sälj lägenheterna innan de är byggda, låna på signerade kontrakt, börja bygg i etapper.

Vad händer om inte tillräckligt många köper, vem kan fullfölja bygget då?

Vad händer om byggbudgeten spricker, vem bygger klart köpta lägenheter och vilken säkerhet har kunden då?

En resa från en granplantering till en 180 miljoners verksamhet på ett år;
låter värre än IT-bubblan 1999...

http://sydsvenskan.se/skane/hoor/article267377.ece


En par saker visar på stora likheter mellan de två projekten i Höör och Dalby:

1. Det är nedlagda eller utrangerade lokaler med en central byggnad med större kvalitet, som inte rivs. Allt annat åker bort.
2. Det är kommunala politiker i hög ålder eller nära pensionsålder som har skrivit in i sina politiska program att de vill ha seniorboende på Ekeliden och Hällbodal. Därmed är beslutsprocessen cementerad, beslutsfattarna är privat potentiella kunder.

Det som är mest retfullt är hur enkelt den kommunala tjänstemannakåren viker sig, här har man ett uppdrag att skydda, bevara och utveckla det gemensamt ägda, t ex den kommunala parkmarken, med eller utan ekologiskt skyddsvärda inslag.

Ta Ekeliden, vid Tjurasjö med vildvuxen parkmark runt om, där en tidigare kommunekolog slogs med näbbar och klor för att man inte skulle hugga ner sly och rensa ut våtmark, där en handlingsplan för grönstrukturens utvecklande i tätorten togs fram i maj 2006 och som framhåller just det området som en mycket skyddsvärd miljö, där man nu har kohandlat fram ett markbyte så att just den marken huggs ren, dräneras ur, fylls ut och bebyggs med vita lådor a la Las Palmas. Hur kunde detta gå till utan att någon på kommunen ens tittade på vad som finns?

Nu råkar det vara så att det finns en rätt stor koloni med fladdermöss på Ekeliden. De är enligt svensk lag skyddade, fridlysta, och ingen exploatering av deras bomark får ske. Minsta krav borde vara en inventering och konsekvensbeskrivning, så här svarade den tf kommunekologen Anders Olsson den 3/10:

"ja du, fladdermöss tillhör de djurarter som är fridlysta i Sverige. Dom är alltså skyddade enligt lag.
Var finns kolonin? vad är det för typ av expoloatering?"

När jag svarade att det var på Ekeliden så kom svaret snabbt, säkert och totalt inkompetent;-

"Det verkar ju som om fladdermössen skulle bo i den gamla villan, förmodligen på någon vind eller liknande. Om jag förstått det rätt ska väl den gamla villan få stå kvar och förhoppningsvis kan då fladdermössen bo kvar i huset, åtminstone om det finns någon liten springa de kan ta sig in genom. Om det är så tror jag tror inte att husbyggandet i övrigt kommer att påverka fladdermössen och deras jaktmarker direkt negativt."

Antingen har nivån på intresset med platsen att göra eller så har han insikter i fladdermusens psyke som inte ens de själva har.

Låt mig göra jämförelsen med om det varit du som bodde i en gran eller på en vind i ett hus som ska genomgå en totalrenovering och där 70-80% av trädbeståndet kapas ner, grävs ur och det byggs 68 lägenheter i sju hus runt omkring dig? Hade inte du packat kappsäcken och dragit någon annanstans då?

Så mycket är våra fridlysta djur värda i den hårdexploaterade verkligheten, speciellt om det är kommunpolitiker som ska flytta in...musik, muzzak och hård rock

Min egen tolkning av musikhistorien säger att hård rock föddes 1972, tack vare att Beatles till slut gick skilda vägar. Efter 72 växte idolerna till avgudar, dyrkade av större och större skaror tills hård rock blev för kommersiell och dog en dag 1980, och blev splittrat i fraktioner, en blev arenarock med UFO/MSG, Saga, Rush, REO Speedwagon, Journey och många fler. Lyssnar just nu på en live med Saga; Worlds Apart Revisited - i vissa stunder är Saga det bästa bandet som levt, inte långa stunder men....

torsdag, oktober 25, 2007

Så här är det tänkt att se ut

Det nu mytomspunna bolaget Optimum har presenterat sitt förslag till byggnation av 68 lägenheter i 7 så kallade "stadsvillor", hmmm, undrar vem som innoverade fram det ordet, och detta är den skissade vyn:

Jämför man denna med verkligheten, jag är nog första att göra det, för annars måste det vara andra värden som fått kommunen att acceptera detta bygge....
så ser man en del frapperande saker, t ex så försvann träden... nästan alla.
och vassen, och fåglarna, och...

kvar blev, tja ett lådsystem från Ikea.
Direkt tänkte jag att det måste vara något som ligger i arkitektens vision om "det goda boendet", att alla pensionärer egentligen vill bo på Kanarieöarna och därför ritar vi Las Palmasradhus vid Tjurasjö i Höör?

Så som den undersökande observatör man är så kollade jag på Lloyds hemsida för att få lite ledtrådar. Väl där hittar vi något som bara lämnas till analys, psykoanalys....

"Åtta utgångspunkter

Holistiskt kvalitetsbegrepp
I vår arkitektur vill vi förverkliga ett kvalitetsbegrepp som kombinerar praktiska, ekonomiska, rationella och byggtekniska aspekter med upplevelse, harmoni och trivsel. Detta kvalitetsbegrepp ska ta hänsyn till hela människan – såväl den rationella som den romantiska delen av oss.

LÄRDOMAR av historien

Vi vill lära av historien. Utan att plagiera äldrebebyggelse vill hitta de traditionella kvaliteter som utmärker platsen kring en planerad byggnad.
Dessa egenskaper, proportioner, detaljer, material, volymer, skalor, former, färger etc vill vi transformera till ett modernt sammanhang där de kan tvinnas ihop med våra nutida krav på ekonomi, funktion och rationalitet. Målet är att skapa fullt modern och funktionell arkitektur som på ett respektfullt sätt bygger vidare på den existerande kulturen.

Identitet
Vi vill ge de hus och miljöer vi gestaltar en identitet som tydligt visar att de är väl förankrade på sin plats och dessutom ger uttryck för sitt innehåll. Vi vill också ta hänsyn till byggnadstradition, klimat, lokala byggnadsmaterial samt kultur och livsmönster.

Omsorg

Väl genomarbetade proportioner och omsorgsfullt utformade detaljer är för oss mycket viktigare än spektakulära lösningar med en och annan ”piffig” dekoration.

Äkta material

Vi vill använda naturfärger och andra naturliga och traditionella byggnadsmaterial. Äkta, gedigna material som trä, puts, glas, stål och tegel och är vackrare och hälsosammare än många sentida framtagna artificiella material. Naturmaterialen är dessutom billigare på längre sikt.

Färg – som färg och färg

Färg ska inte bara ses som en kulör utan även som ett karaktärsfullt byggnadsmaterial. Färgen får därför aldrig användas enbart som en dekoration. Eftersom färgen har egenskaper, måste den väljas med hänsyn till vilket material den ska appliceras på och i vilket sammanhang den ska uppträda.


Ljus – som ljus och ljus

Ljus är ett oerhört viktigt arkitektoniskt element. Det gäller både dagsljuset och artificiell belysning. Många av våra lösningar bygger på ett vackert använt dagsljus samt väl placerade armaturer. Vår avsikt är att ge ett funktionellt arbetsljus, samtidigt som vi mycket medvetet använder ljus som en miljöskapande faktor.


Människan och våra sinnen

Vår strävan är att sätta människan i centrum i vår arkitektur. Det gör vi inte enbart genom att reglera praktiska, ekonomiska, rationella och andra mätbara värden. Vi försöker också bidra till människans trivsel genom att tillföra omätbara värden. Vi försöker få människans sinnen attraherade av den moderna arkitekturen, precis som människor gjorde förr med den tidens arkitektur. Sådana omätbara värden kan beskrivas i ord som vacker, upplevelserik, spännande, harmonisk och intresseväckande."


Tillåt mig spy.

Vi arkitekter har ofta en förmåga att mystifiera ritprocessen och klä hantverket i fina ord, men detta floskelfyrverkeri tar någon form av pris. Dessutom, titta på bilderna, stämmer ett enda ord in på detta lilla projekt på Ekeliden?Vad har hänt på ett år?

Razzian mot Pirate Bay har fortfarande inte fått sin slutliga upplösning, regeringens utredares förslag på ny orwellsk övervakningslagstiftning fick smisk i rumpan av EU, åter till skolbänken. Uppenbarligen har ingen läst mitt gamla inlägg om att fildelning av SAMPLAT material inte kan betraktas som a) kopiering b) delning av skyddat meterial.

Junilistan fick ingen positiv mediabevakning, dessutom gjordes ett par klavertramp från vår sida, så sagan om riksdagsplatser, försvann upp i rök. Hur går det i nästa års EU-val?

Ekeliden i Höör har engagerat många, jag överklagade det infantila detaljplaneförslaget ända till regeringsrätten och Sverige; det är ett naivt land med åsiktsmaffian på centrala positioner. Inget nytt men tänk på detta, Höörs kommun gör ingen miljökonsekvensutredning av vilken påverkan bebyggelse i park-, natur- och kulturmiljö får, de har ett "samråd" med Länsstyrelsen (ej redovisat vad som dryftades på det mötet...) och därmed skulle det räcka.
Samtidigt finns det kommuner i närheten som tar sitt ansvar och utreder med miljökonsekvensutredningar om det ska uppföras en ridanläggning utanför tätort. Men, då ett överklagande om Höörs kommuns handläggning går till, gissa, jo Länsstyrelsen jo då svarar Länsstyrelsen (förvånad?) nej då, allt ser bra ut dessutom får du inte överklaga då du inte tillhör någon av två följande kategorier: 1. angränsande fastighetsägare 2. klagande på gjord utställning av förslaget. Men, nr 2 det var jag men det kanske inte passade att följa lagens text så kommunen "glömde" bort att berätta det för Länsstyrelsen. Oavsett, överklagandet ogillades och exploatören drog en lättnadens suck.