torsdag, oktober 25, 2007

Vad har hänt på ett år?

Razzian mot Pirate Bay har fortfarande inte fått sin slutliga upplösning, regeringens utredares förslag på ny orwellsk övervakningslagstiftning fick smisk i rumpan av EU, åter till skolbänken. Uppenbarligen har ingen läst mitt gamla inlägg om att fildelning av SAMPLAT material inte kan betraktas som a) kopiering b) delning av skyddat meterial.

Junilistan fick ingen positiv mediabevakning, dessutom gjordes ett par klavertramp från vår sida, så sagan om riksdagsplatser, försvann upp i rök. Hur går det i nästa års EU-val?

Ekeliden i Höör har engagerat många, jag överklagade det infantila detaljplaneförslaget ända till regeringsrätten och Sverige; det är ett naivt land med åsiktsmaffian på centrala positioner. Inget nytt men tänk på detta, Höörs kommun gör ingen miljökonsekvensutredning av vilken påverkan bebyggelse i park-, natur- och kulturmiljö får, de har ett "samråd" med Länsstyrelsen (ej redovisat vad som dryftades på det mötet...) och därmed skulle det räcka.
Samtidigt finns det kommuner i närheten som tar sitt ansvar och utreder med miljökonsekvensutredningar om det ska uppföras en ridanläggning utanför tätort. Men, då ett överklagande om Höörs kommuns handläggning går till, gissa, jo Länsstyrelsen jo då svarar Länsstyrelsen (förvånad?) nej då, allt ser bra ut dessutom får du inte överklaga då du inte tillhör någon av två följande kategorier: 1. angränsande fastighetsägare 2. klagande på gjord utställning av förslaget. Men, nr 2 det var jag men det kanske inte passade att följa lagens text så kommunen "glömde" bort att berätta det för Länsstyrelsen. Oavsett, överklagandet ogillades och exploatören drog en lättnadens suck.

Inga kommentarer: