torsdag, oktober 25, 2007

Så här är det tänkt att se ut

Det nu mytomspunna bolaget Optimum har presenterat sitt förslag till byggnation av 68 lägenheter i 7 så kallade "stadsvillor", hmmm, undrar vem som innoverade fram det ordet, och detta är den skissade vyn:

Jämför man denna med verkligheten, jag är nog första att göra det, för annars måste det vara andra värden som fått kommunen att acceptera detta bygge....
så ser man en del frapperande saker, t ex så försvann träden... nästan alla.
och vassen, och fåglarna, och...

kvar blev, tja ett lådsystem från Ikea.
Direkt tänkte jag att det måste vara något som ligger i arkitektens vision om "det goda boendet", att alla pensionärer egentligen vill bo på Kanarieöarna och därför ritar vi Las Palmasradhus vid Tjurasjö i Höör?

Så som den undersökande observatör man är så kollade jag på Lloyds hemsida för att få lite ledtrådar. Väl där hittar vi något som bara lämnas till analys, psykoanalys....

"Åtta utgångspunkter

Holistiskt kvalitetsbegrepp
I vår arkitektur vill vi förverkliga ett kvalitetsbegrepp som kombinerar praktiska, ekonomiska, rationella och byggtekniska aspekter med upplevelse, harmoni och trivsel. Detta kvalitetsbegrepp ska ta hänsyn till hela människan – såväl den rationella som den romantiska delen av oss.

LÄRDOMAR av historien

Vi vill lära av historien. Utan att plagiera äldrebebyggelse vill hitta de traditionella kvaliteter som utmärker platsen kring en planerad byggnad.
Dessa egenskaper, proportioner, detaljer, material, volymer, skalor, former, färger etc vill vi transformera till ett modernt sammanhang där de kan tvinnas ihop med våra nutida krav på ekonomi, funktion och rationalitet. Målet är att skapa fullt modern och funktionell arkitektur som på ett respektfullt sätt bygger vidare på den existerande kulturen.

Identitet
Vi vill ge de hus och miljöer vi gestaltar en identitet som tydligt visar att de är väl förankrade på sin plats och dessutom ger uttryck för sitt innehåll. Vi vill också ta hänsyn till byggnadstradition, klimat, lokala byggnadsmaterial samt kultur och livsmönster.

Omsorg

Väl genomarbetade proportioner och omsorgsfullt utformade detaljer är för oss mycket viktigare än spektakulära lösningar med en och annan ”piffig” dekoration.

Äkta material

Vi vill använda naturfärger och andra naturliga och traditionella byggnadsmaterial. Äkta, gedigna material som trä, puts, glas, stål och tegel och är vackrare och hälsosammare än många sentida framtagna artificiella material. Naturmaterialen är dessutom billigare på längre sikt.

Färg – som färg och färg

Färg ska inte bara ses som en kulör utan även som ett karaktärsfullt byggnadsmaterial. Färgen får därför aldrig användas enbart som en dekoration. Eftersom färgen har egenskaper, måste den väljas med hänsyn till vilket material den ska appliceras på och i vilket sammanhang den ska uppträda.


Ljus – som ljus och ljus

Ljus är ett oerhört viktigt arkitektoniskt element. Det gäller både dagsljuset och artificiell belysning. Många av våra lösningar bygger på ett vackert använt dagsljus samt väl placerade armaturer. Vår avsikt är att ge ett funktionellt arbetsljus, samtidigt som vi mycket medvetet använder ljus som en miljöskapande faktor.


Människan och våra sinnen

Vår strävan är att sätta människan i centrum i vår arkitektur. Det gör vi inte enbart genom att reglera praktiska, ekonomiska, rationella och andra mätbara värden. Vi försöker också bidra till människans trivsel genom att tillföra omätbara värden. Vi försöker få människans sinnen attraherade av den moderna arkitekturen, precis som människor gjorde förr med den tidens arkitektur. Sådana omätbara värden kan beskrivas i ord som vacker, upplevelserik, spännande, harmonisk och intresseväckande."


Tillåt mig spy.

Vi arkitekter har ofta en förmåga att mystifiera ritprocessen och klä hantverket i fina ord, men detta floskelfyrverkeri tar någon form av pris. Dessutom, titta på bilderna, stämmer ett enda ord in på detta lilla projekt på Ekeliden?Inga kommentarer: