fredag, oktober 26, 2007

Stånga er inte blodiga

Höörs kommuns politiker stångas för att få ett tågstopp i Tjörnarp, det är lika meningslöst som att tro att Banverket faktiskt har kapacitet att släppa in fler tåg på södra stambanan. Och att viljan finns för microlokala investeringar, de har bra mycket värre problem att tänka på. Don't mention the Hallandsås tunnel...

Medan resten av världen utvecklat ett helt annat koncept för microresor, resor inom urbana områden med anslutning till transurbana transportmedel (tåg, regionbuss, flyg), nämligen lightrail:
ett utmärkt exempel är de trånga gatorna i Nottingham, där denna bild är tagen.
Enkelt att bygga ut då grundförutsättningen är att man sätter spåret på befintliga gator och vägar, kompletterar med lite nya underlag där det saknas för att bygga ihop det till ett kompletterande system till biltrafik.

Så den samarbetsgrupp som sju kommuner bildat för att få pågatågsstopp i Höör, Hässleholm m fl, tänk om och grunda ett lightrailkonsortium istället, låna ihop 3-400 miljoner och bygg en lightraillinje i varje kommun som ansluter till järnvägen så att man inom gångavstånd kan byta mellan tåg, bil, cykel, buss.

I Höör så skulle första linjen gå längs med väg 23 mellan Tjörnarp och Höör, ner till industriområde norr där det dras in nära järnvägen för att sedan snirkla sig in mot stora rondellen och där vända mot järnvägen igen, in under viadukten och sedan upp mot pågatåg och bussar.

Andra linjen knyter an till första vid rondellen men går längs väg 13 till Ludvigsborg. Därifrån kan Hörby kommun bygga en lightrailanslutning till Hörby. Båda kommunerna skulle kunna ha expansiva bostadsområden längs med linjen, tillväxt tillsammans med kommunikationsstråk, inte tvärs emot...

Dags att bli lite moderna med andra ord.

Inga kommentarer: