tisdag, december 11, 2007

Allt ligger i priset

Om vi nu seriöst vill bryta användningen av fossila bränslen så föredrar jag att titta på USA. Många gånger förr har vi sett samma mönster här som de skapat och gått vidare från 10-25 år tidigare.
Idag bygger vi nytt i Sverige som aldrig förr. Vi bygger exakt som man byggt i USA de senaste 50 åren, glest, breda vägar och gator som går långt från byggnaderna för att sedan ha anslutningsvägar in.
De har påbörjat sitt frigörande från fossila bränslen genom lagstiftning, inte stora skattehöjningar. De har också mycket duktigare ekonomer där så det kanske förklarar det. Svenska nationalekonomer skulle inte ens få en provanställning på Harvard.

En bekant till mig, Martin Tobias (bilden), driver idag ett av de största biodieselföretagen i USA, Imperium Renewables, och på hans blogg kan man följa hans kamp för en rättvis prissättning av produkterna. Senaten planerar att lansera ett lagförslag som kommer att kräva en bränsleförbrukning på max 0,67 l/mil för alla fordon, uppnått till år 2020. Plus att man vill kvotera in biobränsle så att det säljs och används minst 77592500000 liter per år från och med 2015, om sju år.

Detta blir då en utmaning för lastbilstillverkarna och transportnäringen. Detta lagkrav blockerar inte teknikutvecklingen som skattehöjningar brukar göra utan det eldar på den. Dessutom vet tillverkarna av fordon och bränsle att de måste köra med biobränsle och inte bara experimentera som i Sverige idag.

Vad leder det till?

Först så skapar det ett investeringsklimat i biobränsle som vi inte ser idag. Visst är man intresserad men på experimentbasis då det inte är säkert att staten eller EU vill skapa full efterfrågan på biobränslen. Så man lågar lite. Det gör man inte om det är bestämt att marknaden ska ha en minimistorlek 2015. En garanterad mängd såld, i en större mängd då, ger en lätt kalkyl för hur vinstmarginalerna ska sättas, hur långsiktig avskrivning den tekniska utrustningen kan ha och mycket mer. Det sänker priset på biobränslen. Det ökar samtidigt priset på bensin och fossildiesel då producenterna vet att dagarna är räknade och kortar sina investeringar.

Jag som varit med i miljörörelsen, agenda 21 och mycket annat vet också att de biobränslen vi har idag inte kan tillgodose så stora behov som vi har idag på bränslen. Därför är det sååå smart att också sätta lagkrav på förbrukningen, det nivellerar behovet som faktiskt fortfarande ökar, inte minskar trots allt snack. Med ett förbrukningsmål måste vi utveckla ny teknik för att hinna möta kraven, då sänker vi förbrukningens snitt långt under 0,67; det är ju bara max förbrukning.

Så kombinationen av två nivåer flyttar marknaden och ökar miljöanpassning dramatiskt, något som Sveriges samlade skattehöjningar sedan 1850 inte ens lyckats nagga i kanten.

Vem är nu fortfarande för höjning av skatt på drivmedel?

Inga kommentarer: