tisdag, mars 11, 2008

ekelidens skyddade arter

Som jag skrivit om tidigare så finns det vild idegran i parken runt Ekeliden där Optimum vill bygga lägenheter och parkeringsplatser. För att visa att de finns och vilken kvalitet de har så har jag tagit några foton för att dokumentera.
Platserna de står på är utsatta med kryss på kartan och som jag återigen upprepar:

Ekeliden är klassat som skyddsvärd kulturmiljö av Höörs kommun.
Ekelidens park mot Tjurasjö är klassat som viktig naturmiljö av Höörs kommun.
Ekeliden har fladdermöss i en stor population som är fridlyst.
Ekeliden har två stora idegranar och en mängd frösådda skott, fridlysta.

Detta vill kommunen skövla.Inga kommentarer: