måndag, mars 10, 2008

Förbjud samkommunal infrastrukturfinansiering

Under det senaste året har frågan om utbyggnad av E22 varit uppe till diskussion då sittande regering inte vill skjuta till budget för att förverkliga utbyggnaden som det ursprungligen var tänkt.
Länge har man tänkt sig en PPP-lösning där offentligt och privat samfinansierar, något som kunde skynda på en utbyggnad. Men man måste komma ihåg att utbyggnaden tillfredställer två behov, säkrare väg och snabbare väg.
Det första kan man laborera fram ett pris på där kostnaden för människoliv och skador kan värderas för att vägas mot en investering, snabbare väg är mer svårbedömt då det oftast inte spelar så stor roll om transporten kommer fram 11.45 eller 11.59, tidsvinsten är inte så betydande det är kostnad per transporterat ton och mil som är intressant och den förändras mycket marginellt, obetydligt, med snabbare väg.
Så näringslivet i Skåne och Blekinge är inte så intresserat av att investera i något som Saab och GM fick gratis i Trollhättan.

Nu lanserar då region Skåne ett försök med att kommuner går samman med Vägverket för att fullt finansiera vägutbyggnaden. Det borde vara förbjudet för kommunalråd att leka med skattepengar i investeringar i regionala och nationella vägnät, något som de har ringa kunskap om och mycket små nyttor av.

Ska glesbefolkade kommuninvånare offra pengar för att transportnäringen ska få konstgjord andning? Ska inte det statliga ansvaret vara att väga in olika vägprojekt i Sverige och se till att finansiera dem, alternativt inte finansiera dem?

Dessutom, är inte detta en regional skattesubventionerad modell för att snedvrida konkurrenskraften inom EU?

För mig står det helt klart. Kommuner skall inte kunna lägga sig i infrastruktursatsningar på regional eller riksnivå.

Hur ska vi annars få till alternativa transporter någonsin när de motarbetas av dilettanter?
!

Inga kommentarer: