fredag, mars 21, 2008

Sent ska syndaren vakna

Nu ska Höörs kommun inventera skyddsvärda kulturmiljöer, hus och landskap.
"Höör ska inte bli som Malmö. En stad som river och river och sedan bygger och bygger, säger Eddie Lambrén (s), andre vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden"

När man tittar efter så är inte Höör redan det? Till 98%.
Hur många bevarandevärda hus är bevarade utan förvanskning? 3? 5? 10?
Hur gjorde man med detaljplanen för Ekeliden? Lade sig på rygg för en oprövad exploatör, Optimum Seniorboende AB, som vill bebygga hela den gamla kulturmiljön runt huset.

Sent ska syndaren vakna.

Inga kommentarer: