söndag, februari 24, 2008

Reinfeldt och makten

Trots generationsskillnaden, politiska partiet och den personliga bakgrunden, Reinfeldt har gjort en Persson.
En Persson kan definieras som en regeringsmetod som bygger på val av svaga ministrar utanför styrtrojkan, traditionell svågerbaserad tillsättningspolitik på högre poster och en på djupet helt tom vertygslåda för att förändra landets tillväxt.

Visserligen kan man med fog säga att Reinfeldt gjort de Nya Moderaterna rättvisa, men jag trodde att Anders Borg m fl skulle kunna trolla fram mer än en kopiator ur ärmen för att faktiskt bygga det Nya på något nytt och eget, tyvärr blev det inte så istället har det kopierats fritt från både S, Sd och Junilistan. Tyvärr är det också så med sådana studenter som bara kopierar, man lär sig inte förstå de inre sammanhangen och logiken bakom de förslag som man lånat friskt av.

Kanske kan man kalla det ett ungdomligt misstag, oerfarenhet eller bara en god vilja som inte hittar fram. Men faktum kvarstår, det är uppenbart att Alliansens regeringstid är starkt präglad av ett famlande efter metoder för att göra förbättringar.

Misslyckanden:

Flyktingpolitiken, var inkonsekvent och tunn i retoriken under S, nu är den ännu värre och tyvärr totalt kopierad från Sd. Visar på att insikterna om den globala transitionen, EUs inverkan på våra lokala svenska beslut, omvärldens syn på svensk politik, är noll. Noll.

Sysselsättningspolitiken, sänkta ersättningsnivåer har inte skapat fler arbetstagare, helt enkelt för att det är en total skillnad mellan vad företagen söker och vad de arbetslösa kan. Nu har vi brist på hantverkare, projektledare, IT-folk, språkkunniga och internationell erfarenhet. För att inte prata om en total ignorering av landets entreprenörer, var f-n tror regeringar att framtidens jobb kommer ifrån? Volvo? Saab? Ericsson? Svensk Kassaservice? Wake up!

Vårdpolitiken, de pratar och pratar, samtidigt så är de regionala budgetarna körda i botten, akutintagen är en tombola med livet som insats, inga insatser för preventiv friskvård bejakas osv. Antingen måste någon i regeringen bli allvarligt sjuk för att de ska få insikt eller så tror de på mirakelmediciner från landets högdebiterande läkemedelsbolag.

Skolpolitiken, med en härlig retorik hämtad från Stig Järrels Caligula i filmen Hets ska nu landets barn piskas in i betygsfållor, helst enligt Sovjetisk modell där 6-åringar ska inse vikten av att skapa höga betyg, inte en skola för livslångt lärande. Flumskolan kallas det men är inte det mer ett utslag av att skolvärlden rekryterar sina ledare från gruppen Misslyckade Lärare? Ge ledarskapet i skolan en ny chans så finns/fanns redan en utmärkt skolplan att sätta i verket, kompetenta lärare, det finns det. Barn som vill lära finns det, metodik finns. Ledning saknas men det kanske är signifikativt att också landets ledning är rekryterad på samma bas som skolans.

Sedan orkar jag knappt kommentera Försvarspolitiken. Bara det att de inte kan styra upp en sammanfallande försvarsorganisation säger väl allt, där en påstådd omställning ska kosta mer än business as usual.
Säkerhetspolitiken med polisens totala sammanbrott i ledningsnivå. En väldigt snurrig och tafatt analys av närområdets indirekta och direkta hotbild, endast nödtorftigt räddad av Carl Bildts enmansshow inom Utrikespolitiken, kanske det enda område som Alliansen överglänser föregående regering. Inte så svårt men ändå.

De Nya Moderaterna, sätt er ner på skolbänken och lär er lite om makroekonomi, EUs styrsystem, vikten av att vara självkritisk och framtidens innovationsindustri, redan nu en drivkraft i Kina och Indien.

PS. enligt nya siffror så beräknas Kinas BNP gå om USAs år 2010, inse att vi lever i en ny maktbalans DS.

Inga kommentarer: