onsdag, januari 23, 2008

Nu börjar det

Efter nästan en månads nedgång på världens börser sänkte US Federal Reserves Ben Bernanke räntan med 0,75% vilket av analytikerna anses lite desperat och försent för att rädda USA från recession. Dock återhämtar sig Tokyobörsen under morgonen. Men jag vågar sätta en krona på att det börjar nu följa exakt samma mönster som -91.

Effekten denna gång blir bara så mycket större för traditionell svensk produktion. Detta bör vara början på en total byggkrasch för svenska företag. Varför? Jo, för att under de senaste åren har svenska folket köpt sig högre levnadsstandard på kredit. Till den milda grad att man belånat sina aktier i en farlig takt, nu ska lånen betalas. Kan man inte det så gäller det att plocka säkerhet ur sin fastighet istället och den svenska bostadslånemarknaden rankas som större risk än USAs...

Även om genomsnittssvensken idag är något lägre belånad än för 27 år sedan så situationen helt annorlunda nu, idag konkurrerar både USA och Sverige med Kina och Indien om produktion, utveckling och råvaror. Det innebär att nu när dollarn fortsätter att sjunka så ökar andelskostnaden för råvaruanskaffning, därmed konsumentpriset på produkter. Det ökar trycket på fler räntesänkningar som i sin tur minskar förtroendet för dollarn ytterligare. Inflation, recession, stagnation.

De som idag satsar på ny fastighetsetablering eller nya bostäder har redan sett materialkostnaderna stiga med 30% under 06-07. Om man avser att sälja nya bostäder till privatpersoner så kommer nu pressen också från annat håll, bostadspriserna har börjat falla och när ett antal bostäder kommer att tvångsförsäljas pga dålig täckning för aktielån, precis som -91, så blir det mycket färre som har råd att kvitta sitt nuvarande boende mot ett nytt. Dessutom kan ingen räkna hem någon reell värdestegring förrän om ca 5 år.

Detta drabbar då två kategorier av konsumenter, småbarnsfamiljer i större städer och pensionärer. De här två grupperna kommer att få, om de inte redan har det, svårt att köpa nytt då deras situation förändras fort, småbarn blir större och får syskon, äldre blir sjuka.

Observera att detta är de två tillväxtgrupper som fastighetsmarknaden har hoppats mycket på de senaste åren i takt med att deras köpkraft stigit rejält. Pga USAs korkade invasion av Irak och kortsiktiga bolånemarknad så kraschar nu det tillsammans en stor del av de traditionellt starka ländernas inhemska låne- och valutamarknader.

Men, ljuset i tunneln är att europeiska konsumenter som har anställning med hyfsad eller god lön framöver kommer att kunna dra nytta av de produkter och tjänster som levereras från östeuropa. Nu när vi tack och lov har fått beslut på att det var felaktigt att stänga ute Laval un Partneri från bygget i Vaxholm och det kommer att påverka svensk lagstiftning så blir det en mycket bättre möjlighet att sälja och bygga hus från t ex Polen. Det innebär att man kan få ner kostnaderna med 20-50% på ett enfamiljshus.

Dock kommer det att knäcka de svenska husproducenterna som redan dras med minskade marginaler. Redan under 2008 kommer ett antal mindre producenter att gå omkull och det skapar en övertalighet på den svenska byggarbetaren. De ersätts med minst lika duktiga polska eller baltiska hantverkare.

Inga kommentarer: