söndag, januari 27, 2008

Söndagssnack

Sydsvenskan har återigen en annons för Optimum Seniorboende AB på Ekeliden i Höör och min fru Susanne undrade om inte dammen, Tjurasjö, såg väldigt stor ut och att roddbåt hade vi väl aldrig sett där.
Plötsligt insåg jag att jag gått på världens äldsta trick inom mitt eget skrå, perspektiv-och innehållsmodifiering.
Så jag gjorde lite photoshopning och baserat på perspektivlära, fasader, höjder och ett foto taget i augusti på växtligheten kom resultatet fram:

Arkitektens drömbild, observera att trevåningshusen längst ut på kanterna har samma höjd i bilden som Ekeliden i mitten, trots att de vita husen ligger ca 1/3 närmre betraktaren. De fyravåningshus som i bilden ligger på till vänster om Ekeliden har i verkligheten en våning högre än Ekeliden, på samma avstånd från betraktaren.

Lägg till att det inte finns någon blodlönn med ca 10 m topphöjd idag, den verkliga vegetationen nere i dammen, flera meter utanför fastighetsgränsen plus den grumliga vattenytan:


Då blir min tolkning så här, inte riktigt samma vy eller hur? Undrar om kommunens tjänstemän och politiker hade sett annorlunda på detaljplanen om de hade gjort denna korrekta bild av byggförslaget?

Det får vi aldrig veta.

Inga kommentarer: