onsdag, januari 23, 2008

Optimum missar tåget?

Nu när Optimum har lanserat en ny annonskampanj och en webb till den så kan man inte annat än undra om de missat tåget? Priset per kvadratmeter är satt till 18-23.000 kr och en månadskostnad på det för en 3:a är ca 4.700 kr, den kostar 1.480.000 kr. Det är mer än medelpriset i Höörs kommun för småhus under 2007, beräknat på en stigning på 9% på 2006 års medelpris 1,291 msek.

Incitamentet för en lokalt boende senior att flytta från hus till lägenhet är då enbart "mindre besvär". Kostnaden är densamma eller högre om man vill bevara samma boyta, annars minskar boytan. Inget blir över efter transaktionen.

Då kvarstår målgruppen boende i Lund- och Malmöregionen och de har råd, frågan är om de ser vitsen med att flytta till Höör. De lär inte göra samma värdeökning som de senaste fem åren och de ska då "känna för" att bo i Höör.

Jag tror att team Optimum missat tåget rejält. Dessutom är det nu klart med den efterlängtade flytten av Bygglands verksamhet och därmed frigörs den bästa fastighetsytan i Höör sedan kommunen köpte mejeriet. Må bäste spekulant vinna, här är ett läge att bygga med 5-8 våningars höjd, med parkmark, utsikt över samma sjö som Optimums Ekeliden, med 50 meter till järnvägsstationerna och 150 till Nya Torg.

Här är det mycket mer lönsamt att bygga, grundläggningen blir betydligt billigare än Ekelidens sumpmark, höjden grundar för ekonomi och jag är övertygad om att det blir utländsk arbetskraft och prefab som fyller ytan med bra boende.

Ekeliden förtjänar en seriös förvaltning utan rovdrift.

Kjell Nergården som väl får ses som mannen med kapital i gruppen som backar upp Optimum är grundare och VD i Mjöbäcks Entreprenad AB. De var inblandade i en grå historia 2005 när de trots överklagande av närboende påbörjade bygget av 12 bostäder i Kullavik i Kungsbacka kommun. Överklagandet gällde den eventuella förekomsten av vattensalamandrar i området vilket Mjöbäcks Entreprenad inte ville avvakta utslaget på utan satte skopan i marken. Europadomstolen ogiltigförklarade den detaljplan som kommunen gjort då de inte hade genomfört några miljökonsekvensbeskrivningar. Bygget stoppades tillfälligt men drogs senare igång igen då länsstyrelsen inte kunde hitta några salamandrar.

Det finns konstiga paralleller till Ekeliden i Höör. Här finns två dokumentade, skyddade och utrotningshotade arter, fladdermus och idegran. Så sent som i november -07 kom länsstyrelsen i Skåne ut med en uppdaterad skrift om skyddade arter i Skåne där det slås fast att "Fridlysta arter får inte plockas, grävas upp eller på annat sätt tas bort eller skadas." Detta innebär att de två frösådda, friväxande exemplar av Taxus baccata, Idegran, som står på Ekelidens mark inte får tas bort.

Det fövånar inte mig att ritningarna för området visar att det anläggs parkeringsplatser rakt över båda två. Det luktar Mjöbäcks Entreprenad lång väg.

Inte heller förvånas man av Höörs kommuns totala slätstrukenhet. Jag tror inte ens de vet att Idegran är fridlyst. Att de vet att fladdermus är det vet vi nu, men de struntar i det.

Fakta om fladdermusen

• Fladdermössen är en mycket gammal djurgrupp. Fossil visar att de inte har förändrats nämnvärt under de senaste 50 miljoner åren. Fladdermössen utgör en artrik däggdjurordning med störst mångfald i tropiska områden. Det finns cirka 950 arter av fladdermöss i hela världen. I Europa finns 32 arter och av dem har inte mindre än 18 påvisats i Sverige. Av dessa förekommer åtminstone 12 regelbundet i landet. Av de arter som finns i Sverige är 6 med på den svenska rödlistan över arter vars existens i Sverige är mer eller mindre hotade.

• Alla fladdermöss är sedan 1986 enligt lag fredade (3§ jaktlagen). Sedan dess har ytterligare ett skydd för fladdermössen tillkommit, nämligen "Överenskommelsen om skydd av fladdermuspopulationer i Europa", vilken trädde i kraft 1994. Överenskommelsen innebär förutom ett allmänt skydd och hänsynstagande också ett skydd av viktiga miljöer för fladdermöss som t ex födosöksområden, yngel- och övervintringsplatser.

• Fladdermöss fortplantar sig som regel endast en gång per år. Antalet ungar är oftast endast en. I gengäld kan fladdermöss bli gamla, 30 år har noterats.

• Flertalet går i vinterdvala från oktober till mars. Genom att sänka kroppstemperaturen sparar de energi, varför det upplagrade fettet räcker hela vinterdvalan ut.

• Småfladdermössen "ser" genom att skicka ut högfrekventa ljud och registrera dessas ekon. På så sätt lokaliseras de små bytesdjur och hinder undviks.

• Dvärgfladdermus blir 33-52 mm lång förutom svansen och är Europas minsta fladdermus. Sover ofta under takpannor och på vindar. Under fortplantningstiden kan flera hundra honor samlas i ett enda hus.

• Vattenfladdermus är en medelstor art, som jagar insekter tätt över vattenytan. Håller under sommaren till i ihåliga träd eller husgavlar, om vintern i bland annat jordkällare.
• Stor fladdermus ynglar och övervintrar vanligen i ihåliga träd men kan även uppträda i hus. Vintertid söker den sig gärna till ventiler i flervåningshus, där den kan bilda kolonier på fler än 100 individer.

Inga kommentarer: